Π.Α.Ο Καλυβίων Π.Α.Ο Καλυβίων
 

Εφηβικό 

Ποδοσφαιριστές

Ποδοσφαιριστές:: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Μάρκος

Θέση: ΜΕΣΟΣ
Ημερομηνία Γέννησης: 12/11/2001