Π.Α.Ο Καλυβίων Π.Α.Ο Καλυβίων
 

Εφηβικό 

Ποδοσφαιριστές

Ποδοσφαιριστές:: ΣΤΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Νίκηφόρος

Θέση: ΜΕΣΟΣ
Ημερομηνία Γέννησης: 08/06/2001