Π.Α.Ο Καλυβίων Π.Α.Ο Καλυβίων
 

Juniors 

Αποτελέσματα

  Β
ο
υ
λ
ι
α
γ
μ
έ
ν
η
Α
ρ
η
ς

Β
ο
ύ
λ
α
ς
Λ
α
υ
ρ
ε
ω
τ
ι
κ
ή
Γ
λ
υ
κ
ά

Ν
ε
ρ
ά
Κ
υ
α
ν
ο
ύ
ς

Α

Β
ά
ρ
η
ς
Σ
α
ρ
ω
ν
ι
κ
ό
ς

Α
ν
α
β
ύ
σ
σ
ο
υ
Κ
ο
υ
β
α
ρ
ά
ς
Κ
ε
ρ
α
υ
ν
ό
ς

Κ
ε
ρ
α
τ
έ
α
ς
Βουλιαγμένη - 0-0 - 0-6 0-2 - - 0-5
Αρης Βούλας - - 1-5 4-5 1-7 7-1 - 3-6
Λαυρεωτική 5-1 - - - 1-3 2-1 5-1 2-1
Γλυκά Νερά 3-2 - 3-6 - - 6-0 - 4-5
Κυανούς Α. Βάρης 6-0 4-3 - 8-2 - - 5-0 -
Σαρωνικός Αναβύσσου 3-4 2-7 0-9 - 0-7 - - -
Κουβαράς - 2-4 1-4 1-3 - 4-0 - 1-4
Κεραυνός Κερατέας - - - 1-2 1-3 9-0 8-3 -
Αποτελέσματα 9ης Αγωνιστικής
Κουβαράς - Κεραυνός Κερατέας
1-4
Λαυρεωτική - Σαρωνικός Αναβύσσου
2-1
Αρης Βούλας - Κυανούς Α. Βάρης
1-7
Βουλιαγμένη - Γλυκά Νερά
0-6

 

Επόμενη Αγωνιστική

Σαρωνικός Αναβύσσου - Κουβαράς

Κυανούς Α. Βάρης - Λαυρεωτική

Γλυκά Νερά - Αρης Βούλας

Κεραυνός Κερατέας - Βουλιαγμένη